Aanmelden

locked

Nog niet ingeschreven?
link naar presentatie 2

IMA Atlas

Welkom op de website van de IMA ATLAS. Het InterMutualistisch Agentschap stelt hier beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking uit haar permanente databanken. U kan globale cijfers voor België, de gewesten of de provincies raadplegen en downloaden, maar ook detailcijfers voor arrondissementen of gemeenten. Partners van het IMA, overheidsinstellingen, universiteiten en andere onderzoekscentra krijgen ook toegang tot gegevens per wijk en statistische sector.

Deze website is permanent onder ontwikkeling. Contacteer ons dan ook met uw vragen of suggesties.

Demografie en socio-economie

Gezondheids- toestand

Toegankelijkheid gezondheidszorg

Preventie

Gebruik gezondheidszorg

Organisatie gezondheidszorg