Aanmelden

locked

Nog niet ingeschreven?
link naar presentatie 2

IMA Atlas

Welkom op de website van de IMA ATLAS. Het InterMutualistisch Agentschap stelt hier beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking uit haar permanente databanken. U kan cijfers voor België, de gewesten, de provincies of de arrondissementen raadplegen en downloaden. Een groot aantal statistieken zijn ook beschikbaar op niveau van gemeente, wijk of statistische sector.

Deze website is permanent onder ontwikkeling. Contacteer ons dan ook met uw vragen of suggesties.

Demografie en socio-economie

Gezondheids- toestand

Toegankelijkheid gezondheidszorg

Preventie

Gebruik gezondheidszorg

Organisatie gezondheidszorg