Aanmelden

locked

Nog niet ingeschreven?

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) - Voorstelling

In België zijn er 7 ziekenfondsen actief.
Deze ziekenfondsen verzamelen heel wat gegevens om hun opdrachten uit te voeren:

  • Administratieve gegevens van de leden: geslacht, leeftijd, ...
  • Facturatiegegevens van de leden : telkens een lid recht heeft op een terugbetaling voor gezondheidszorgen verwerkt en verzamelt het ziekenfonds gegevens zoals de datum, de plaats en de kost van de prestatie uitgevoerd door de zorgverstrekker.

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) beschikt niet over de medische gegevens of diagnoses van de patiënt.

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) beschikt niet over de namen en adressen van de patiënten.

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) is opgericht om al deze gegevens op een efficiënte manier te gebruiken.

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) verzamelt en analyseert al deze gegevens. Dit kan op eigen initiatief of op vraag van haar wettelijke partners: het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditietsVerzekering (RIZIV), de Federale OverheidsDienst (FOD) Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) werkt niet alleen samen met de 'wettelijke partners'.Het IMA voert ook onderzoeksprojecten uit in samenwerking met en/of in opdracht van andere federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenchappen en in samenwerking met universiteiten.

Meer informatie vindt u op de IMA website.